Support
Funkud
ตรงข้ามศิริราช 02-4115060, ตรงข้ามพาต้า 02-4339933, ท่าพระ 02-8918922
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

อัตราค่าบริการ

วันที่: 06-08-2014

 

 

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

 

ชื่อการรักษา

หน่วย

ค่ารักษา ฿

การเคลือบผนึกร่องฟันลึก

ซี่

300

การทำ PRR

ซี่

500-600

การขัดฟันหรือขูดหินปูนในเด็ก

ครั้ง

400-800

การเคลือบสารฟลูออไรด์

ครั้ง

300

การใส่เครื่องมือกันฟันล้ม

ชิ้นละ

1,500-2,000

การทำครอบฟันหน้า

ซี่

1,500

การทำครอบฟันหลัง

ซี่

1,500-2,000

การรักษารากฟันน้ำนมบางส่วน

ซี่

1,000

การรักษารากฟันน้ำนมทั้งซี่

ซี่

1,500-2,000

การถอนฟันน้ำนม

ซี่

350-500

ย้อมคราบจุลินทรีพร้อมทันตกรรมสุขศึกษา

ครั้ง

100-150

การรื้อเครื่องมือกันฟันล้มออก

ครั้ง

100-200

การยึดครอบที่หลุดกลับ

ชิ้น

400-600

รื้อครอบเก่าเพื่อทำใหม่

ซี่

400-600

 

ทันตกรรมบูรณะฟัน

ชื่อการรักษา

หน่วย

ค่ารักษา ฿

การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 1 ซี่ 1 ด้าน

ซี่

500-700

การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 1 ซี่ 2 ด้าน

ซี่

700-1,000

การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 1 ซี่ 3 ด้าน

ซี่

1,000-1,400

การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 1 ซี่ 4 ด้าน

ซี่

1,200-1,800

การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 1 ซี่ 1 ด้าน

ซี่

500-700

การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 1 ซี่ 2 ด้าน

ซี่

700-1,000

การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน 1 ซี่ 3 ด้าน

ซี่

1,000-1,400

การปักเดือยเพื่อเสริมความแข็งแรงของวัสดุอุด

ตัวละ

200

การอุดฟันชั่วคราว

ซี่

400 - 800

การเคลือบผิววัสดุสีเหมือนฟันที่อุดเก่าไว้

ซี่

200 300

การขัดแต่งผิววัสดุอุดเก่า

ซี่

100

การทำinlay , onlayด้วยcomposite casting

ซี่

3,000

การทำ inlay,onlayด้วยกระเบื้องempress

ซี่

8,000

การทำinlay , onlayด้วยโลหะnon –precious

ซี่

6,000

การทำinlay , onlayด้วยโลหะpalladiam

ซี่

8,000

การทำinlay , onlayด้วยโลหะhigh precious

ซี่

14,000

การทำendo crownโดยใช้empress E max

ซี่

14,000

รื้อวัสดุอุดฟันเก่า(กรณีคนไข้ไม่ได้ทำการเพิ่มเติม)

ซี่

300

 

ทันตกรรมรักษารากฟัน

 

ชื่อการรักษา

หน่วย

ค่ารักษา ฿

การรักษาโพรงประสาทฟันบางส่วนบริเวณตัวฟัน แท้

ซี่

1,000

การรักษาโพรงประสาทฟันเฉพาะตัวฟันทั้งหมด แท้ฟันหน้า

ซี่

1,000

การรักษาโพรงประสาทฟันเฉพาะตัวฟัน แท้ฟันกรามน้อย

ซี่

1,500

การรักษาโพรงประสาทฟันเฉพาะตัวฟัน แท้ฟันกรามใหญ่

ซี่

2,000

การรักษารากฟันทั้งซี่ แท้ฟันหน้า

ซี่

4,000-5,000

การรักษารากฟันทั้งซี่ แท้ฟันกรามน้อย

ซี่

5,000 - 6,000

การรักษารากฟันทั้งซี่ แท้กรามใหญ่

ซี่

7,000 - 8,000

การแก้ไขรอยทะลุโพรงประสาทฟัน

ซี่

800 - 5,000

การใส่ยา Ca (OH) 2 เพื่อรอรากปิดหรือดูอาการ

ครั้ง

1,000 - 1,500

การรื้อวัสดุอุดคลองรากเดิมออกจากฟันหน้า

ซี่

1,000 - 1,500

การรื้อวัสดุอุดคลองรากเดิมออกจากฟันกรามน้อย

ซี่

1,500 - 2,000

การรื้อวัสดุอุดคลองรากเดิมออกจากฟันกรามใหญ่

ซี่

2,000 - 3,000

การรื้อเครื่องมือเก่าที่หักคาออก

ชิ้น

1,000 - 3,000

การใส่ยาระงับอาการปวดเฉียบพลันร่วมกับการอุดปิดชั่วคราว

ซี่

1,000

        

ทันตกรรมรักษาโรคเหงือก

ชื่อการรักษา

หน่วย

ค่ารักษา ฿

การขัดแต่งคราบสีที่เกาะติดภายนอกออก

ครั้งละ

400-600

การขูดหินปูนและขัดทำความสะอาดฟันผู้ใหญ่

ครั้งละ

600-1,200

การขูดหินปูนร่วมกับการเกรารากฟันและขัดทำความสะอาด

ครั้งละ

800-1,800

ขูดหินปูน เกลาราก นำเหงือกส่วนติดเชื้อออกขัดทำความสะอาด

ครั้งละ

1,000-2,500

การเกรารากฟันโดยมีการเปิดเหงือกร่วมแต่ไม่ได้กรอตัดแต่งกระดูก

บริเวณ

2,500-3,000

การเกรารากฟันโดยมีการเปิดเหงือกร่วมและกรอตัดแต่งกระดูก

บริเวณ

3,000-6,000

การปิดยาสมานเหงือก

บริเวณ

500

การร่นกระดูกเพื่อให้ตัวฟันยาวขึ้น

บริเวณ

2,500-6,000

การตัดแต่งเหงือก

บริเวณ

1,000-5,000

การปิดรากฟันที่เหงือกร่นโดยย้ายเหงือกบริเวณติดกันเข้ามา

ซี่

2,000-4,000

การปิดรากฟันที่เหงือกร่นโดยใช้เหงือกบริเวณอื่นมาปิด

ซี่

3,000-8,000

การเพิ่มเหงือกยึดโดยไม่ได้ปลูกเหงือก

บริเวณ

2,000-4,000

การเพิ่มเหงือกยึดโดยวิธีการย้ายเหงือกบริเวณอื่นมาปลูก

บริเวณ

3,000-8,000

การเสริมสันเหงือกโดยย้ายเหงือกบริเวณติดกันเข้ามา

บริเวณ

2,000-6,000

การเสริมสันเหงือกโดยวิธีการย้ายเหงือกบริเวณที่ปลูก

บริเวณ

4,000-8,000

การสร้างรูปร่างเหงือกเพื่อรับฟันปลอมติดแน่นชนิดสะพานฟัน

บริเวณ

1,000 – 4,000

การทำศัลย์ปริทันต์ลูกเนื้อเยื่ออ่อน

บริเวณ

3,000 – 8,000

การทำศัลย์ปริทันต์ปลูกถ่ายกระดูก

บริเวณ

5,000 – 40,000

การตัดแยกรากฟันออกจากกัน

ซี่

3,000 – 6,000

การแบ่งฟันเป็น 2 ส่วน แล้วถอน 1 ใน 2 ส่วนนี้ออก

ซี่

4,000 – 6,000

การเปิดเหงือกตัดรากฟันบางรากออก

ซี่

4,000 – 6,000

การเปิดรอยแยกของง่ามราก

ซี่

3,000 – 6,000

การทำเฝือกยึดฟัน

ชิ้น

1,500 – 3,000

การทำแผ่นพลาสติกปิดแผลหลังการผ่าตัด

ชิ้น

1,500 – 2,000

ค่ากระดูกสำเร็จรูป

แพ็ค

4,000 – 20,000

ค่าเหงือกสำเร็จรูป

แพ็ค

8,000 – 20,000

ค่าแผ่นกันเหงือกยื่นเข้าไปในขณะกระดูกกำลังสร้าง

แผ่น

5,000 – 10,000

ค่า collatape ปิดแผล

แผ่น

500 – 1,500

การกำจัดร่องปริทันต์ที่ลึก

บริเวณ

1,000 – 8,000

 

ศัลยกรรมช่องปาก

 

ชื่อการรักษา

หน่วย

ค่ารักษา ฿

การผ่าและเปิดระบายหนองออก

บริเวณ

600-1,500

การแก้ไขเบ้ากระดูกแห้ง

ซี่

100-200

การถอนฟันแท้

ซี่

500-600

การถอนฟันแท้พร้อมการเย็บ

ซี่

600-800

การแคะรากฟันภายหลังการถอน

ซี่

200-600

การถอนฟันโดยการผ่าออก

ซี่

800-1,800

การผ่าฟันคุดชนิดมีเหงือกคลุม

ซี่

1,000-1,500

การผ่าฟันคุดชนิดมีกระดูกคลุมบางส่วน

ซี่

1,500-3,000

การผ่าฟันคุดชนิดมีกระดูกคลุมทั้งหมด

ซี่

3,000-4,000

การตัดปลายรากฟัน

ซี่

2,000-4,000

การอุดรากฟันคืนกลับภายหลังการตัดปลายราก

ซี่

500-4,000

การเปิดเนื้อเยื่อควักถุงน้ำขนาดใหญ่ออกบางส่วน

บริเวณ

2,000-6,000

การล้างแผลภายหลังการควักถุงน้ำออกบางส่วน

ครั้งละ

100

การเปิดเนื้อเยื่อควักถุงน้ำเล็กถึงกลางออกทั้งหมด

บริเวณ

1,000-4,000

การปลูกกระดูกเข้าไปในบริเวณที่ควักถุงน้ำขนาดใหญ่ออก

ครั้งละ

5,000-3,000

การควักหนอง ถุงน้ำ โดยไม่เปิดเนื้อเยื่อ

ครั้งละ

800-1,500

การตัดแต่งกระดูก

บริเวณ

2,000-8,000

การทำเครื่องมือปิดแผล

ชิ้น

1,000-2,000

การร่นเอ็นยึดบริเวณริมฝีปากหรือข้างแก้ม

บริเวณ

1,500-2,000

การร่นยึดบริเวณใต้ลิ้น

บริเวณ

1,500-3,000

การกำจัดเนื้อเยื่อที่ติดเชื้อบริเวณโพรงจมูกโดยผ่าตัด

ครั้งละ

4,000-8,000

การยึดขากรรไกลบน ล่างด้วยกันกรณีกระดูกขากรรไกรหัก

ครั้งละ

5,000-10,000

การยกฟันที่ล้มให้ตั้งขึ้นด้วยการผ่าตัด

ซี่

3,000-8,000

การย้ายฟันตำแหน่งหนึ่งมาไว้อีกตำแหน่งหนึ่ง

ซี่

4,000-10,000

การใส่ฟันที่หลุดออกจากเบ้ากระดูกกลับเข้าที่พร้อมการยึด

ซี่

2,000-4,000

การเพิ่มสันเหงือกโดยการปลูกกระดูก

บริเวณ

5,000-40,000

การตัดชิ้นเนื้อเยื่ออ่อนส่งตรวจ(ไม่รวมค่าตรวจทางแล็ป)

บริเวณ

1,000-1,500

การตัดชิ้นกระดูกเพื่อส่งตรวจ(ไม่รวมค่าตรวจทางแล็ป)

บริเวณ

2,000-3,000

ค่ากระดูกที่ใช้ปลูก

แพ็ค

3,000-15,000

ค่าแผ่นกั้นเหงือกยื่นเข้าไปขณะกระดูกกำลังสร้าง

แผ่น

3,000-10,000

การเพิ่มความลึกของร่องแก้ม

บริเวณ

4,000-10,000

 

ทันตกรรมบดเคี้ยว

 

ชื่อการรักษา

หน่วย

ค่ารักษา ฿

การใส่เครื่องมือกันการสบฟันชนิดแข็งรวมการปรับแต่ง 2 ครั้ง

ชิ้น

4,000

การกรอปรับแต่งเครื่องมือกันการสบฟันชนิดแข็งตั้งแต่ครั้งที่3

ครั้งละ

500

การใส่เครื่องมือกันการสบฟันชนิดนิ่ม

ชิ้นละ

200

การใส่เครื่องมือกันการสบฟันชนิดนิ่มโดยใช้แบบพิมพ์ตัวเก่า

ชิ้นละ

1,200

การกรอฟันเพื่อแก้ไขปัญหาการสบฟันปกติ

ครั้งละ

800-2,000

การกรอฟันเพื่อลดคมหรือลดการกัดกระพุ้งแก้ม , ลิ้น

ครั้งละ

200-500

การใช้ยาชาเพื่อหาตำแหน่งของปัญหา

ครั้งละ

70

 

ฟันปลอม: พลาสติกบางส่วนชนิดถอดได้ (กรณีทำชุดใหม่)

 

ชื่อการรักษา

หน่วย

ค่ารักษา ฿

ฟันปลอมถอดได้พลาสติกซี่ที่ 1

ซี่

1,200

ฟันปลอมถอดได้พลาสติกตั้งแต่ซี่ที่ 2

ซี่

200-300

ใช้พลาสติกชนิดแข็งเพิ่ม

ชิ้น

400-1,500

เสริมตะแกรงเงินสำเร็จรูปเพิ่ม

ชิ้น

800-1,500

โละเหวี่ยงเสริมส่วนโครงพลาสติกบางบริเวณเพิ่ม

บริเวณละ

1,000-2,000

ใส่ตะขอลวด

ตำแหน่ง

100-200

ใช้ฟันเกรดดี

แผง

500-1,000

พิมพ์ปากโดยการทำ border mould เพิ่ม

ชิ้น

1,000

ใช้ adjustable articulator เพิ่ม

ชิ้น

1,000

การเสริมฐานนิ่ม

ชิ้น

500-2,000

 

ฟันปลอม: พลาสติกหรือโครงโลหะทั้งปากชนิดถอดได้ (กรณีทำชุดใหม่)  

ชื่อการรักษา

หน่วย

ค่ารักษา ฿

ฟันปลอมทั้งปากชนิดฐานพลาสติก

ชิ้น

5,000

ใช้พลาสติกชิดแข็งเพิ่ม

ชิ้น

1,500

เสริมตะแกรงเงินสำเร็จรูปเพิ่ม

ชิ้น

1,000

ใช้ฐานเป็นโลหะหรือเป็น themoflex เพิ่ม

ชิ้น

3,000

ใช้ฟันเกรดดีเพิ่ม

แผง

500-1,000

พิมพ์ปากโดยการทำ border mould เพิ่ม

ชิ้น

1,000

ใช้ adjustable articulator เพิ่ม

ชิ้น

1,000

การเสริมฐานนิ่ม

ชิ้น

2,000

 

ฟันปลอม: ถาวรบางส่วนชนิดถอดได้ (กรณีทำชุดใหม่)

 

ชื่อการรักษา

หน่วย

ค่ารักษา ฿

ฟันปลอมถาวรชนิดได้แบบโครงโลหะข้างเดียว

ชิ้น

4,000-6,000

ฟันปลอมถาวรชนิดถอดได้แบบโครงโลหะข้างเดียวโดยทำตะขอสี

ชิ้น

4,000-5,000

ฟันปลอมถาวรชนิดถอดได้แบบใช้วัสดุสีเหมือนฟันข้างเดียวทั้งชิ้น

ชิ้น

4,000-,5000

ฟันปลอมถาวรชนิดถอดได้แบบ valplast ข้างเดียว

ชิ้น

4,000-5,000

ฟันปลอมถาวรชนิดถอดได้แบบโครงโลหะ ซ้าย-ขวาใส่ฟัน1-3 ซี่

ชิ้น

6,000

ฟันปลอมถาวรชนิดถอดได้แบบโครงโลหะ ซ้าย-ขวาตั้งแต่ 4-6 ซี่

ชิ้น

7,000

ฟันปลอมถาวรชนิดถอดได้แบบโครงโลหะ ซ้าย-ขวา ตั้งแต่ 7 ซี่

ชิ้น

8,000-10,000

ใช้วัสดุชนิดแข็งเพิ่ม

ชิ้น

500-1,500

ใช้วัสดุสีเหมือนฟันอัดความร้อนทั้งชุด

ชิ้น

2,000-3,000

ทำ swing lock เพิ่ม

ชิ้น

4,000-5,000

ทำตะขอสีเหมือนฟันเพิ่ม

ตำแหน่ง

500-1,000

พิมพ์ปากโดยทำ border mould เพิ่ม

ชิ้น

1,000

ใช้ adjustable articulator

ชิ้น

1,000

ใช้ฟันเกรดดีเพิ่ม

แผง

500-1,000

           

ฟันปลอม: ติดแน่น (กรณีทำชุดใหม่)

             

ชื่อการรักษา

หน่วย

ค่ารักษา ฿

ทำแกนฟันด้วยวัสดุอุด

ซี่

1,000-1,500

ทำแกนฟันด้วยเดือยสำเร็จรูปชนิดโลหะ

ซี่

1,500-1,800

ทำแกนฟันด้วยสำเร็จรูปชนิดแท่งคาร์บอนหรือแก้ว

ซี่

2,000

ทำแกนฟันด้วยการส่งLab เหวี่ยงโดยใช้โลหะnon precious

ซี่

2,500

ค่าโลหะ palladium แทน nonprecious เพิ่ม

ซี่

1,000-1,500

ค่าโลหะ gold แทน non precious metal เพิ่ม

ซี่

2,000-3,000

ค่าทำzerconia แทน non precious เพิ่ม

ซี่

1,500-3,000

ค่าโลหะpalladium แทน non precious

ซี่

3,000

ค่าโลหะ high precious

ซี่

6,000

ทำสะพานฟันมีปีกยื่นติดฟันข้างเคียงเฉพาะส่วนปีกใช้โลหะ non precious

ข้าง

1,000

ค่าโลหะ palladium แทน non precious เพิ่ม

ข้าง

1,500

ค่าโลหะ high precious แทน non precious เพิ่ม

ข้าง

2,500

ทำครอบฟันหรือสะพานฟันใช้โลหะ non precious

ซี่

8,000

ทำครอบฟันหรือสะพานฟันใช้โลหะ palladium

ซี่

11,000

ทำครอบฟันหรือสะพานฟันใช้โลหะ high precious

ซี่

14,000

ทำครอบฟันหรือสะพานฟันใช้กระเบื้อง empressl,ll หรือ inceram

ซี่

8,000

ทำครอบฟันหรือสะพานฟันใช้กระเบื้อง inceram YX,empress Emax

ซี่

9,000

ทำครอบฟันหรือสะพานฟันใช้กระเบื้อง procera alumina หนา 0.6

ซี่

9,000

ทำครอบฟันหรือสะพานฟันใช้กระเบื้อง procera alumina หนา 0.4

ซี่

10,000

ทำครอบฟันหรือสะพานฟันใช้กระเบื้อง zerconia

ซี่

12,000

ทำครอบฟันหรือสะพานฟันเพื่อรับตะขอของโครงฟันถอดได้เดิม

ซี่

1,000

ทำครอบฟันหรือสะพานฟันใช้กระเบื้อง empress esthetic

ซี่

8,500

 

ฟันปลอม: การแก้ไขปรับปรุงชิ้นฟันปลอมพลาสติกชนิดถอดได้

 

ชื่อการรักษา

หน่วย

ค่ารักษา ฿

เสริมตะขอหรือฟันชดเชยโดยโครงฟันเดิมปกติ

ตัวแรก

800 – 1,200

เสริมตะขอหรือฟันชดเชยโดยโครงฟันเดิมปกติตัวต่อไป

ตัว/ซี่

100 – 300

โครงฟันเดิมหักร่วมด้วย โดยมีฟันเดิมอยู่ 1 – 3 ซี่เพิ่ม

ชิ้น

300

โครงฟันเดิมหักร่วมด้วย โดยมีฟันเดิมอยู่ 4 – 6 ซี่เพิ่ม

ชิ้น

500

โครงฟันเดิมหักร่วมด้วย โดยมีฟันเดิมอยู่ 7 ซี่เพิ่ม

ชิ้น

800

ซ่อมโครงพลาสติกที่หักโดยมีส่วนของฟันและตะขอเดิมปกติ มีฟัน 1 – 3 ซี่

ชิ้น

600

ซ่อมโครงพลาสติกที่หักโดยมีส่วนของฟันและตะขอเดิมปกติ มีฟัน 4 – 6 ซี่

ชิ้น

1,000

ซ่อมโครงพลาสติกที่หักโดยมีส่วนของฟันและตะขอเดิมปกติ มีฟัน 7 ซี่

ชิ้น

1,500

ใส่วัสดุปรับเนื้อเยื่อให้ปกติ มีฟัน 1 – 3 ซี่

ชิ้น

500

ใส่วัสดุปรับเนื้อเยื่อให้ปกติ มีฟัน 4 – 6 ซี่

ชิ้น

800

ใส่วัสดุปรับเนื้อเยื่อให้ปกติ มีฟัน 7 ซี่

ชิ้น

1,000

ใส่วัสดุรองพื้นอย่างนิ่ม มีฟัน 1 – 3 ซี่

ชิ้น

800

ใส่วัสดุรองพื้นอย่างนิ่ม มีฟัน 4 – 6 ซี่

ชิ้น

1,000

ใส่วัสดุรองพื้นอย่างนิ่ม มีฟัน 7 ซี่

ชิ้น

1,200 – 1,500

เสริมฐานฟันปลอมที่หลวมด้วยพลาสติกปกติ มีฟัน 1 – 3 ซี่

ชิ้น

500 – 800

เสริมฐานฟันปลอมที่หลวมด้วยพลาสติกปกติ มีฟัน 4 – 6 ซี่

ชิ้น

800 – 1,000

เสริมฐานฟันปลอมที่หลวมด้วยพลาสติกปกติ มีฟันตั้งแต่ 7 ซี่

ชิ้น

1,000 – 1,500

เสริมฐานฟันปลอมที่หลวมด้วยพลาสติกชนิดแข็งพิเศษ มีฟัน 1 – 3 ซี่

ชิ้น

1,200

เสริมฐานฟันปลอมที่หลวมด้วยพลาสติกชนิดแข็งพิเศษ มีฟัน 4 – 6 ซี่

ชิ้น

1,500

เสริมฐานฟันปลอมที่หลวมด้วยพลาสติกชนิดแข็งพิเศษ มีฟันตั้งแต่ 7 ซี่

ชิ้น

2,000 – 2,500

เปลี่ยนฐานฟันปลอมเดิมด้วยพลาสติกที่ใช้โดยทั่วไป 1 – 3 ซี่

ชิ้น

1,200

เปลี่ยนฐานฟันปลอมเดิมด้วยพลาสติกที่ใช้โดยทั่วไป 4 – 6 ซี่

ชิ้น

1,500

เปลี่ยนฐานฟันปลอมเดิมด้วยพลาสติกที่ใช้โดยทั่วไป ตั้งแต่ 7 ซี่

ชิ้น

2,000 – 2,500

เปลี่ยนฐานฟันปลอมเดิมด้วยพลาสติกชนิดแข็ง มีฟัน 1 – 3 ซี่

ชิ้น

1,500

เปลี่ยนฐานฟันปลอมเดิมด้วยพลาสติกชนิดแข็ง มีฟัน 4 – 6 ซี่

ชิ้น

2,000

เปลี่ยนฐานฟันปลอมเดิมด้วยพลาสติกชนิดแข็ง มีฟันตั้งแต่ 7 ซี่

ชิ้น

3,000

เสริมตะแกรงโลหะร่วมด้วยในการเปลี่ยนฐานเพิ่ม

ชิ้น

500– 1,000

เสริมฟันด้านบดเคี้ยวด้วยพลาสติกสีขาว  1 – 3 ซี่

ชิ้น

400 – 600

เสริมฟันด้านบดเคี้ยวด้วยพลาสติกสีขาว  4 – 6 ซี่

ชิ้น

600 – 800

เสริมฟันด้านบดเคี้ยวด้วยพลาสติกสีขาว  ตั้งแต่ 7 ซี่

ชิ้น

800– 1,000

กรอแต่งเพิ่มร่องฟันของชิ้นงานเดิมเพิ่มประสิทธิภาพการบดเคี้ยว  1 – 3 ซี่

ชิ้น

150

กรอแต่งเพิ่มร่องฟันของชิ้นงานเดิม เพิ่มประสิทธิภาพการบดเคี้ยว  4 – 6 ซี่

ชิ้น

300

กรอแต่งเพิ่มร่องฟันของชิ้นงานเดิม เพิ่มประสิทธิภาพการบดเคี้ยว 7 ซี่ขึ้นไป

ชิ้น

500


 

แก้ไขปรับปรุงชิ้นฟันปลอมพลาสติกถอดได้ชนิดโครงโลหะและอื่นๆ

ชื่อการรักษา

หน่วย

ค่ารักษา ฿

เสริมตะขอลวด หรือฟันในโครงฟันเดิม

ตัวแรก

1.200

เสริมตะขอลวด หรือฟันในโครงฟันเดิม

ตัวต่อไป

300

เชื่อม rest, ตะขอเหวี่ยงเข้ากับโครงฟันเดิม

จุดแรก

1,500

เชื่อม rest, ตะขอเหวี่ยงเข้ากับโครงฟันเดิม

จุดต่อไป

500

ใส่ตะขอสีเหมือนฟัน เพิ่ม

ตำแหน่ง

500 – 1,000

ใส่วัสดุปรับเนื้อเยื่อให้ปกติ มีฟัน 1 – 3 ซี่

ชิ้น

500

ใส่วัสดุปรับเนื้อเยื่อให้ปกติ มีฟัน 4 – 6 ซี่

ชิ้น

800

ใส่วัสดุปรับเนื้อเยื่อให้ปกติ มีฟันตั้งแต่ 7 ซี่

ชิ้น

1,000

ใส่วัสดุรองพื้นอย่างนิ่ม มีฟัน 1 – 3 ซี่

ชิ้น

800

ใส่วัสดุรองพื้นอย่างนิ่ม มีฟัน 4 – 6 ซี่

ชิ้น

1,000

ใส่วัสดุรองพื้นอย่างนิ่ม มีฟันตั้งแต่ 7 ซี่

ชิ้น

1,200 – 1,500

เสริมฐานฟันปลอมที่หลวมด้วยพลาสติกปกติ มีฟัน 1 – 3 ซี่

ชิ้น

500 – 800

เสริมฐานฟันปลอมที่หลวมด้วยพลาสติกปกติ มีฟัน 4 – 6 ซี่

ชิ้น

800 – 1,000

เสริมฐานฟันปลอมที่หลวมด้วยพลาสติกปกติ มีฟันตั้งแต่ 7 ซี่

ชิ้น

1,000 – 1,500

เสริมฐานฟันปลอมที่หลวมด้วยพลาสติกชนิดแข็งพิเศษ มีฟัน 1 – 3 ซี่

ชิ้น

1,200

เสริมฐานฟันปลอมที่หลวมด้วยพลาสติกชนิดแข็งพิเศษ มีฟัน 4 – 6 ซี่

ชิ้น

1,500

เสริมฐานฟันปลอมที่หลวมด้วยพลาสติกชนิดแข็งพิเศษ มีฟันตั้งแต่ 7 ซี่

ชิ้น

2,000 – 2,500

เสริมฟันด้านบดเคี้ยวด้วยพลาสติกสีขาว  1 – 3 ซี่

ชิ้น

400 – 600

เสริมฟันด้านบดเคี้ยวด้วยพลาสติกสีขาว  4 – 6 ซี่

ชิ้น

600 – 800

เสริมฟันด้านบดเคี้ยวด้วยพลาสติกสีขาว  ตั้งแต่ 7 ซี่

ชิ้น

800– 1,000

กรอแต่งเพิ่มร่องฟันของชิ้นงานเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบดเคี้ยว 1 – 3 ซี่

ชิ้น

150

กรอแต่งเพิ่มร่องฟันของชิ้นงานเดิมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบดเคี้ยว4 – 6 ซี่

ชิ้น

300

กรอแต่งเพิ่มร่องฟันของชิ้นงานเดิมเพิ่มประสิทธิภาพการบดเคี้ยวตั้งแต่7 ซี่ 

ชิ้น

500

 

 

ฟันปลอม: ตัวยึดฟันปลอมเพื่อเพิ่มแรงยึดเกาะ

 

ชื่อการรักษา

หน่วย

ค่ารักษา ฿

ใส่ stud attachment

ตัว

5,000 – 10,000

ใส่ ball attachment

ตัว

5,000 – 10,000

ใส่ bar attachment

ตัว

8,000 – 20,000

การเปลี่ยน o – ring ใน bal or  stud attachment

ตัว

500 – 8000

การเปลี่ยน clip ใน bar attachment

ตัว

500 – 8000

 ฟันปลอม: อื่นๆ

 

ชื่อการรักษา

หน่วย

ค่ารักษา ฿

ปรับตะขอลวดหรือตะขอโลหะเก่าให้กระชับฟัน

ชิ้น

50

กรอลบคมของชิ้นงานเก่าเพื่อลดความรำคาญหรือระคายเนื้อเยื่อ

ชิ้น

100 – 200

ใส่ splint เพื่อยกระดับการสบฟันก่อนฟันปลอมชุดใหม่

ชิ้น

3,000

ทำครอบชั่วคราว

ชิ้น

1,000 – 1,500

การกรอปรับแต่งครอบฟันเพื่อลดอาหารคาระหว่างซอกฟัน

ชิ้น

100 – 200

การทำเหงือกปลอมปิดช่องห่างบริเวณซอกฟัน

ชิ้น

1,500 – 4,000

การขัดแต่งฟันปลอมชนิดถอดได้ให้ดูสะอาดขึ้น

ชิ้น

200 – 500

การกรอแต่งครอบฟันเดิม

ชิ้น

200 – 500 

 

ทันตกรรมเพื่อความงาม

 

ชื่อการรักษา

หน่วย

ค่ารักษา ฿

การลอกผิวหน้าฝันที่เป็นจุดรอยด่างขาวด้วยผงขัดและกรด HCI

ซี่

400 – 600

การปิดช่องห่างด้วยสารเรซิ่นชนิดแข็งโดยการอุด

ช่อง

700 – 2,000

การปิดช่องห่างด้วยสารเรซิ่นชนิดแข็งโดยการส่ง Lab

ซี่

3,000

การปิดช่องห่างด้วยกระเบื้องเสริมเฉพาะด้านข้าง

ซี่

7,000

การทำ veneer ด้วยสารเรซิ่นชนิดแข็งโดยการอุด

ซี่

2,000 – 2,500

การทำ veneer ด้วยสารเรซิ่นชนิดแข็งโดยการส่ง Lab

ซี่

3,000

การทำ veneer ด้วยกระเบื้อง

ซี่

7,000

การเตรียมพื้นที่ก่อนการฟอกสีฟันที่ตาย บริเวณ cervical line

ซี่

600

การฟอกสีฟันตาย

ซี่/ครั้ง

500

การฟอกสีฟันโดยการทำที่ศูนย์ฯ

ซี่/ปาก

3,000 – 4,500

การทำถาดฟอกสีฟัน

ชุด

3,000

การจ่ายน้ำยาฟอกสีฟันเพื่อไปฟอกที่บ้าน 3 สัปดาห์

คอร์ส

6,000

การจ่ายน้ำยาฟอกสีฟันในสัปดาห์ต่อๆไป

สัปดาห์

1,000

การเปลี่ยนสีเหงือกที่ดำให้เป็นสีเหงือกปกติ

ครั้งละ

1,500 – 5,000

การเสริมเขี้ยวชนิดติดแน่นด้วยสารเรซิ่นโดยทำที่ศูนย์ฯ

ซี่

1,200 – 1,600

การเสริมเขี้ยวชนิดติดแน่นด้วยสารเรซิ่นโดยการส่ง lab

ซี่

3,000

การเสริมเขี้ยวชนิดติดแน่นด้วยกระเบื้อง

ซี่

7,000

การเสริมเขี้ยวชนิดถอดได้แบบธรรมชาติ

ซี่

1,200

การเสริมเขี้ยวชนิดถอดได้แบบถ่ายทำภาพยนตร์แนวลี้ลับ

คู่

3,000

การเสริมฟันบิ่นด้วยสารเรซิ่นชนิดแข็งโดยทำที่ศูนย์

ซี่

700 – 1,600

การใส่ pin retainer เสริมความแข็งแรงวัสดุที่เสริมฟันบิ่น

ตัว

100 – 200

การฝังเพชรที่ฟันไม่รวมค่าเพชร

ซี่

1,000

การฝังเพชรที่ฟันรวมค่าเพชร

ซี่

1,500

การเสริมเขี้ยวด้วยสารเรซิ่นชนิดแข็งร่วมกับการฝังเพชร

ซี่

2,000 – 3,000

การใส่เครื่องมือจัดฟันแบบแฟชั่น

ชิ้น

1,500 – 3,000

การเปลี่ยนยางในเครื่องมือจัดฟันตามแฟชั่น

ชุด

200 – 400

การแก้ไขเหงือกที่เห็นมากเกินไปขณะยิ้ม

 

4,000 – 8,000

 

ทันตกรรมจัดฟัน

 

ชื่อการรักษา

หน่วย

ค่ารักษา ฿

การพิมพ์ปากจำลองเพื่อการวางแผนรักษา

ปาก

800

การใส่ยางแยกฟันเพื่อใส่ band

ปาก

200

การใส่เครื่องมือจัดฟันชนิดถอดได้

ชิ้น

3,000 – 8,000

การปรับแต่งเครื่องมือถอดได้

ครั้ง

500

การใส่เครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่น

ปาก

35,000 – 40,000

การติดเครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่น

ครั้ง

6,000

การปรับแต่งเครื่องมือหรือเปลี่ยนลวดจัดฟันแบบติดแน่น

ครั้ง

1,000

การจบการรักษาในการใส่เครื่องมือจัดฟันแบบติดแน่น

 

เก็บส่วนที่เหลือ

การใช้ bracket สีเหมือนฟันเพิ่ม

ปาก

5,000 – 10,000

การทำเครื่องมือกันฟันเคลื่อน

ชิ้น

4,000

การรื้อเครื่องมือการจัดฟัน (จากการรักษาคลินิกอื่น) พร้อมการขัดแต่งผิวให้เรียบ

ครั้ง

1,000 – 1,500

ใส่ไททาเนียมยึดกระดูกเพื่อดึงฟันให้เคลื่อน

ตัว

3,000 – 6,000

ค่าปรับเครื่องมือจัดฟันหลุด

ตัว

500

เสริมตะขอลวดเครื่องมือจัดฟันถอดได้

ตัว

800

 

หมวดทันตกรรมรากเทียม

 

ชื่อการรักษา

หน่วย

ค่ารักษา ฿

การปลูกรากฟันเทียมในกระดูก

ซี่

45,000-60,000

การปลูกรากฟันส่วนการผ่าตัด

ซี่

25,000-30,000

การปลูกรากฟันส่วนต่อด้านบนของรากฟันเทียม

ซี่

20,000-30,000

การพิมพ์ปากทำแบบจำลองเพื่อวางแผนการรักษา

ชุด

800

การเสริมกระดูกระหว่างการปลูกรากเทียม