Support
Funkud
ตรงข้ามศิริราช 02-4115060, ตรงข้ามพาต้า 02-4339933, ท่าพระ 02-8918922
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ทันตกรรมเด็ก

วันที่: 14-07-2014

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตกรรมเด็กเป็นการให้ความสำคัญด้านการดูแลฟันของ เด็ก ซึ่งรวมถึงการให้ความรู้และวิธีการดูแลฟันเด็ก ดังนั้นทันตกรรมเด็กจึงมีส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ ทันตกรรมป้องกัน ซึ่งให้ความสำคัญกับการดูแลฟันอย่างถูกวิธีและป้องกันการเกิดฟัน

 

 

 

 

 

 

ฟันน้ำนมมีกี่ซี่ขึ้นตอนไหน

 

 

ฟันน้ำนมมีประโยชน์อย่างไร

 

 

งานทันตกรรมเด็ก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฟันน้ำนม

 

 

ฟันน้ำนม เป็นฟันชุดแรกที่ขึ้น มีจำนวน 20 ซี่ ซี่แรกจะขึ้นตอนอายุประมาณ 6 เดือน จากนั้นฟันน้ำนมซี่อื่นๆก็จะทยอยขึ้นตามมาจนอายุประมาณ 2 ปีครึ่ง ฟันน้ำนมขึ้นครบ 20 ซี่

ฟันน้ำนมจะเริ่มสร้างหน่อฟัน ตั้งแต่อยู่ในครรภ์ประมาณเดือนที่ 6 เริ่มสร้างหน่อฟันอยู่ในขากรรไกรและมีการเสริมสร้างแร่ธาตุมีแคลเชียมและฟอสฟอรัสมาสะสมทำให้แข็งขึ้นและมีรูปร่างเป็นฟันที่สมบรูณ์

 

ลำดับการขึ้นของฟันน้ำนม

 

ฟันหน้าล่างซี่แรกขึ้นตอนประมาณ 6-10 เดือน

 

ฟันหน้าบนซี่แรกขึ้นตอนประมาณ 8-12 เดือน

 

ฟันหน้าบนซี่ที่สองขึ้นตอนประมาณ 9-13 เดือน

 

ฟันเขี้ยวล่างขึ้นตอนประมาณ 10-16 เดือน

 

ฟันกรามบนซี่แรกขึ้นตอนประมาณ 13-19 เดือน

 

ฟันกรามล่างซี่แรกขึ้นตอนประมาณ 14-18 เดือน

 

ฟันเขี้ยวบนขึ้นตอนประม่ณ 16-22 เดือน

 

ฟันหน้าล่างซี่ที่สองขึ้นตอนประมาณ 17-23 เดือน

 

ฟันกรามล่างซี่ที่สองขึ้นตอนประมาณ 23-31 เดือน

 

ฟันกรามบนซี่ที่สองขึ้นตอนประมาณ 25-33 เดือน

 

 

 

 

 

 

ประโยชน์ของฟันน้ำนม

 

 

ทั่วไปแล้วคุณพ่อคุณแม่จะไม่ทราบประโยชน์ของฟันน้ำนม เนื่องจากส่วนใหญ่จะคิดว่าเดียวฟันแท้ก็ขึ้นมาใหม่ ทำไมต้องดูแลฟันน้ำนมด้วย แต่แท้จริงแล้วฟันน้ำนมมีความสำคัญมาก ดังนี้

 

ฟันน้ำนมช่วยในการบดเคี้ยวอาหาร ให้เด็กได้รับสารอาหารที่เหมาะสมเพื่อพัฒนาการร่างกายให้เจริญเติบโต

 

ฟันน้ำนมช่วยในการเรียนรู้การพูด การออกเสียงที่ชัดเจนถูกต้อง

 

ฟันน้ำนมช่วยพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของเด็ก ธรรมชาติของเด็กจะมีการล้อเลียนกันอยู่แล้วหากเพื่อนคนไหนมีฟันที่หายไป ซึ่งจะทำให้เด็กขาดความมั่นใจขึ้นมาได้

 

ฟันน้ำนมช่วยในการกันพื้นที่รอฟันแท้ขึ้นมาใหม่ ธรรมชาติของฟันมีการเคลื่อนตัวมาด้านหน้าอยู่แล้วหากมีการสูญเสียฟันไปก่อนกำหนดจะส่งผลให้พื้นที่ไม่พอสำหรับฟันแท้ที่ขึ้นมาใหม่ ทำให้เกิดปัญหาฟันซ้อนเกได้

 

ช่วยกระตุ้นการเจริญเติบโตของขากรรไกร เนื่องจากแรงบดเคี้ยวจากฟันน้ำนมจะกระตุ้นขากรรไกรมีการเจริญเติบโต ให้มีขนาดใหญ่ขึ้นเพื่อให้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับฟันแท้ที่จะขึ้นมาใหม่

 

 

 

 

ทันตกรรมเด็กประกอบด้วย:

 

  • การให้ความรู้ด้านทันตกรรมและการจัดการพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก
  • การดูแลและติดตามการขึ้นของฟัน
  • การตรวจสุขภาพช่องปากและฟันอย่างสม่ำเสมอ
  • การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับเด็ก
  • การเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์
  • การทำความสะอาดและขัดฟัน
  • การบูรณะและการอุดฟันน้ำนมด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
  • การเคลือบหลุมร่องฟันสำหรับฟันแท้
  • เครื่องมือคงสภาพฟัน(Space maintainer)และเครื่องมือขยายช่องว่าง(Space regainer)
  • การรักษารากฟันสำหรับฟันน้ำนมและการทำครอบฟันสแตนเลส

 

 

 

Tel: ตรงข้ามศิริราช 02-4115060, ตรงข้ามพาต้า 02-4339933, ท่าพระ 02-8918922| Email: funkud.com@gmail.com