Support
Funkud
ตรงข้ามศิริราช 02-4115060, ตรงข้ามพาต้า 02-4339933, ท่าพระ 02-8918922
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ทันตกรรมเด็ก

วันที่: 14-07-2014

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ทันตกรรมเด็กเป็นการให้ความสำคัญด้านการดูแลฟันของ เด็ก ซึ่งรวมถึงการให้ความรู้และวิธีการดูแลฟันเด็ก ดังนั้นทันตกรรมเด็กจึงมีส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ ทันตกรรมป้องกัน ซึ่งให้ความสำคัญกับการดูแลฟันอย่างถูกวิธีและป้องกันการเกิดฟันผุ

 

  ทันตกรรมเด็กประกอบด้วย:

 • การให้ความรู้ด้านทันตกรรมและการจัดการพฤติกรรมการดูแลสุขภาพช่องปาก
 • การดูแลและติดตามการขึ้นของฟัน
 • การตรวจสุขภาพช่องปากและฟันอย่างสม่ำเสมอ
 • การให้คำปรึกษาด้านโภชนาการที่เหมาะสมสำหรับเด็ก
 • การเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์
 • การทำความสะอาดและขัดฟัน
 • การบูรณะและการอุดฟันน้ำนมด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
 • การเคลือบหลุมร่องฟันสำหรับฟันแท้
 • เครื่องมือคงสภาพฟัน(Space maintainer)และเครื่องมือขยายช่องว่าง(Space regainer)
 • การรักษารากฟันสำหรับฟันน้ำนมและการทำครอบฟันสแตนเลส

 
 

Tel: ตรงข้ามศิริราช 02-4115060, ตรงข้ามพาต้า 02-4339933, ท่าพระ 02-8918922| Email: funkud.com@gmail.com