Support
Funkud
ตรงข้ามศิริราช 02-4115060, ตรงข้ามพาต้า 02-4339933, ท่าพระ 02-8918922
Your shopping cart
ดูตะกร้าสินค้าของคุณ
ไม่มีสินค้าในตะกร้าของคุณ

ทันตกรรมประดิษฐ์

วันที่: 14-07-2014

ทันตกรรมประดิษฐ์


ทันตกรรมประดิษฐ์ คือ ศาสตร์ทางทันตกรรมที่มีจุดประสงค์เพื่อบูรณ์ฟันที่สูญหายไป โดยการสร้างวัสดุคล้ายฟันเพื่อขึ้นมาทดแทน ในการใช้งานบดเคี้ยวหรือความสวยงาม ซึ่งจะประกอบด้วยฟันปลอม 2 ประเภท คือ

 

►ฟันปลอบประเภทถอดได้

     •ฟันปลอมทั้งปาก

     •ฟันปลอมถอดได้บางส่วน

 

►ฟันปลอมประเภทติดแน่น

     •ครอบฟัน

     •สะพานฟัน

     •รากเทียม

 

►ประโยชน์ของทันกรรมประดิษฐ์

 

 


     

 

 

ฟันปลอมประเภทถอดได้

 

 

 

ฟันปลอม แบบทั้งปาก

ฟันปลอมแบบทั้งปากเป็น การทดแทนฟันทั้งหมดที่สูญเสียไป ซึ่งฐานฟันปลอมสามารถทำด้วยวัสดุต่างๆเช่น พลาสติก โลหะ หรือแบบผสม และยังสามารถนำมาประยุกต์ใช้ด้วยการยึดติดกับรากฟันเทียมไททาเนียมซึ่งจะ ช่วยเพิ่มความมั่นคงให้กับแผงฟันปลอมได้อีกด้วย

 
ฟันปลอมแบบบางส่วน

ฟันปลอมแบบบางส่วนเป็นทางเลือกหนึ่งในการรทดแทนฟันที่สูญเสียไป โดยผู้เข้ารับบริการยังคงมีฟันตามธรรมชาติเหลืออยู่ โดยฐานฟันปลอมสามารถทำจากพลาสติก หรือโลหะ และจะมีก้ามปูซึ่งมีทั้งสีเหมือนฟันและโลหะใช้ในการยึดฟันตามธรรมชาติเพื่อ เพิ่มความมั่นคงให้แก่ฟันปลอม

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทำครอบฟัน

การทำครอบฟัน​การ ทำครอบฟันเป็นการบูรณะและปกป้องฟันที่ได้รับความเสียหาย แตกหัก หรือได้ผ่านการรักษารากฟัน โดยทันตแพทย์จะทำการครอบฟันซี่นั้นด้วยวัสดุประเภทต่างๆ เพื่อให้ฟันซี่นั้นมีรูปร่างและประสิทธิภาพการใช้งานที่ดีดังเดิม

 
สะพานฟัน

เป็นทางเลือกหนึ่งทางทันตกรรมในการทดแทนฟันที่สูญเสียไป โดยการใช้ครอบฟันลอย (pontic)ใช้ทดแทนฟันทีสูญเสียไปและเป็นตัวเชื่อม ครอบฟัน ที่เกาะยึดบนฟันซี่ข้างเคียง

 
 
 
 
รากเทียม

เป็นนวัตกรรมที่ใช้ทดแทนฟันจริงที่หายไป ซึ่งมีลักษณะและการใช้งานที่ไกล้เคียงกับฟันจริงมากที่สุดในปัจจุบัน วัสดุที่ทำจากไททาเนียม titanium มีรูปร่างการออกแบบเป็นพิเศษ เข้ากับร่างกายของคนได้ดี ใช้สำหรับฝังลงไปในกระดูกขากรรไกรเพื่อช่วยในการทำฟันเทียมแบบติดแน่นและถอดได้ 

 
 
 
       
                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
 
 
•ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบดเคี้ยว
 
•ช่วยเพิ่มสมรรถภาพในการพูดการออกเสียง
 
•ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหาของรูปหน้าเนื่องจากการสูญเสียฟัน
 
•ช่วยเสริมสร้างบุคคลิกภาพและรอยยิ้มที่สวยงาม
 
•ช่วยป้องกันการเคลื่อนหรือล้มของฟันซี่ข้างเคียง
 
•ช่วยลดปัญหาความยุ่งยากในการทำความสะอาดเนื่องจากฟันล้มหรือฟันเคลื่อนที่ไปบริเวณที่ว่าง
 
•ช่วยให้การใช้ชีวิตประจำวันดีขึ้นดังเดิม
 
 

Tel: ตรงข้ามศิริราช 02-4115060, ตรงข้ามพาต้า 02-4339933, ท่าพระ 02-8918922| Email: funkud.com@gmail.com